Jdi na obsah Jdi na menu
 

13. 5. 2017

Historie kaple

Pověst o poustevníku Jáchymovi je časově zařazována do 14. století. První kaple na vrchu Jáchym však byla pravděpodobně postavena až mnohem později, podle dochovaných pramenů patrně v polovině 18. století. Její založení je příznačně spjato s kaplí svaté Anny na Anenském vrchu (něm. Annaberg, 418 m n. m.). Roku 1716 muž jménem Schlemkrich při cestě Saskem uviděl skupinku dětí, jak na provázku vláčí poničenou sošku svaté Anny. Muž ji od dětí odkoupil a poté daroval lobendavskému kostelu, soška byla vystavena na sloupu na Anenském vrchu. Protože byla při bouřkách často schozena, složili se obyvatelé na stavbu malé dřevěné kaple na vrchu Jáchym, kam byla umístěna. Po výstavbě kaple svaté Anny na Anenském vrchu v letech 1776-1777 byla soška vrácena na Anenský vrch, údajně také proto, že se sem několikrát zázračně přemístila. Kaple svatého Jáchyma zůstala i nadále navštěvovaným poutním místem, byť zastíněným novou svatoanenskou kaplí.
Na konci 19. století je na Jáchymově vrchu zmiňována malá dřevěná poutní kaplička se zastaveními křížové cesty. Ta stála až do roku 1914, kdy vyhořela. Téhož roku byla postavena kaple nová, již zděná. Spolu s kaplí svatého Jáchyma vyrostla na vrchu nová křížová cesta se čtrnácti sloupky a dvěma kaplemi. Autorem celého komplexu byl Franz Eiselt ze sousední Lipové. Kaple svatého Jáchyma (stejně jako dnes zaniklá křížová cesta) nebyla později upravována, dochovala se tak v původní podobě a je významným dokladem církevní architektury 1. poloviny 20. století.
Po druhé světové válce ztratila kaple i křížová cesta svůj význam a nebyla využívána, současně přišla o vnitřní vybavení. Zatímco křížová cesta zanikla v průběhu 60. let 20. století, kaple svatého Jáchyma přečkala do dnešních dnů, i když nebyla udržována a zchátrala. V současnosti je kaple ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Lobendava a není využívána. Od roku 2014 je památkově chráněna. V následujících letech je plánována celková rekonstrukce kaple i křížové cesty, která je však ve vlastnictví podniku Lesy České republiky, s.p.